2-242-1 vláček - FUN RIDES TECH s.r.o.

Přejít na obsah

2-242-1 vláček


2-242-1 vláček - více - tel.: +420 582 373 011

Technické údaje soupravy:
Název vláčku: Silniční vláček FRT MOUNT
Výrobce: FUN RIDES TECH s.r.o.
Značka motoru v tahači: Zetor Proxima
Palivo: nafta
Počet Mh: 2404
Rok výroby: 4/2010
Max. stoupavost soupravy: 16 %
Počet vagonků: 2
Max. počet přepravovaných osob: 64 dospělých
Druh brzd ve vagonkách: vzducho-kapalinové
Hmotnost s osobami: 11 550 kg
Délka / výška / šířka: 18,2/2,5/2,1 m
Přední náhon: ano
Emisní skupina: EUR: 3
Vady a nedostatky, co je nutno opravit: žádné

Cena bez DPH: 1.890.000 Kč
Vozidlo je schválené k provozu na veřejných komunikacích: ano
Od kdy je vláček možno koupit: ihned
Kde je vláček nyní umístěn: ČR, FUN RIDES TECH s.r.o.
Jméno, telefon a adresa prodejce: FUN RIDES TECH s.r.o. Bílovice 131, 798 41 Kostelec na
Hané, tel. 603 498 908, e-mail j.rezny@funridestech.eu
Dne: 02.06.2017
Návrat na obsah